Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Haacht-KeerbergenContactgegevens CLB


De opdracht van het CLB is bij te dragen tot het "welbevinden" van de leerling. Dit hangt samen met uiteenlopende aspecten van het leven: gezondheid, relaties met ouders, leerkrachten, vrienden, omgeving, zich goed voelen in studies, geapprecieerd en gestimuleerd worden, betrokken worden bij wat over jou gezegd en beslist wordt.
Onze dienstverlening situeert zich op het raakvlak tussen school, gezin en leerling. Leerlingbegeleiding kan niet los gezien worden van het school- en gezinsgebeuren. Wij streven naar een schoolnabije werking vanuit een regelmatige beschikbaarheid in de
school.

Berichten